مؤدی گرامی:
پایانه فروشگاهی کیسان در روز دوشنبه 8 آبان از ساعت 12:00 تا 24:00 به منظور بهبود زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات از دسترس خارج خواهد شد.

سبد خرید