راهنمای اتصال نرم افزار داریک سافت به  سامانه داده پردازی کیسان

جهت اتصال نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج آسانا به سامانه داده پردازی کیسان مطابق تصویر بعد از باز کردن نرم افزار، از قسمت تنظیمات عمومی بر روی گزینه تنظیمات فاکتور فروش کلیک کنید و به سربرگ سامانه مودیان بروید و مطابق تصویر از منوی کشویی موارد را انتخاب کنید.
الگوی صورتحساب: فروش
شیوه پرداخت: نقد /نسیه/ نقد و نسیه
نحوه ارسال به سامانه مودیان: معتمد کیسان
واحد پول: ریال
​​​​​​​ضریب ریالی: 1