​​​​​​​
1. دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی
2. ورود به پایانه فروشگاهی کیسان و ثبت شناسه یکتا
3. تکمیل قرارداد
4. ثبت اطلاعات پایه
5. ثبت صورتحساب الکترونیکی

پنج گام ثبت صورتحساب الکترونیکی​​​​​​​

سبد خرید