ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

درخواست وب‌سرویس API

مودیان محترم درنظر داشته باشید که فراهم نمودن بستر دریافت و ارسال صورتحساب‌ها از طریق وب‌سرویس فاقد هزینه بوده و فرم زیر جهت ارسال پیش‌صورتحساب برای خدمات مازاد در قالب بسته‌های خدماتی است. پس از تکمیل فرم زیر، پیش‌صورتحساب خدمات مازاد شرکت داده‌پردازی کیسان حداکثر ظرف مدت 1 روز کاری به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

سبد خرید