ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

دریافت پیش‌فاکتور

مودیان محترم در نظر داشته باشید ارائه بستر ثبت صورتحساب از طریق وب‌سرویس فاقد هزینه خواهد بود ولی با توجه به پیچیدگی استفاده از این روش و به منظور سهولت استفاده از خدمات شرکت داده‌پردازی کیسان، خدمات مازاد در قالب بسته‌های خدمت مازاد قابل ارائه خواهد بود. تکمیل این فرم به منزله درخواست کتبی مودیان برای دریافت هزینه بسته خدمت مازاد مورد نظر است. پس از تکمیل فرم زیر، پیش‌فاکتور خدمات مازاد شرکت داده‌پردازی کیسان حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

سبد خرید