راهنمای اتصال نرم افزار راهکاران سیستم به  سامانه داده پردازی کیسان

جهت اتصال نرم افزار حسابداری راهکاران به سامانه داده پردازی کیسان جهت ارسال صورتحساب الکترونیک از این مسیر اقدام نمایید:
ابتدا  در منو اصلی گزینه مالی و زیر منو ارتباط با سامانه داده پردازی کیسان را انتخاب نمایید.
در صفحه باز شده اطلاعات زیر را تکمیل کنید: 
نوع ارسال صورتحساب: ارسال از شرکت معتمد
نام معتمد: شرکت داده پردازی کیسان
رمز سرویس: کلمه عبور خود جهت ورود به
 سامانه معاملات فصلی را وارد نمایید 
آدرس سرویس معتمد: https://mizeonline.ir 
​​​​​​​
عنوان: ارسال از طریق کیسان
نام کاربر سرویس معتمد: نام کاربری خود جهت ورود به سامانه معاملات فصلی را وارد نمایید ​​​​​​​
کلید سرویس معتمد: خالی باشد

سبد خرید